دسترسی سریع

 

3

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1397/08/08
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/08/22
پوستر همایش
Poster
لیست ژرونال های کنفرانس جهت چاپ مقالات

 

لیست ژورنال های کنفرانس جهت چاپ مقالات پذیرش شده در کنفرانس :

 

1. 

نام : Canadian Journal of IoT, and Smart Engineering Technologies

کشور : کانادا

لینک وبسایت ژورنال : http://cjitset.info/aim-and-scope/

رتبه علمی : ژورنال پژوهشی انگلیسی زبان

هزینه : تمامی مقالات کنفرانس به طور رایگان در این ژورنال کانادایی در صورت تمایل نویسندگان به چاپ خواهد رسید.

-------------------------------------------------------------------

2.

نام : ENGINEERING REVIEW

کشور: کرواسی

لینک وب سایت ژورنال : http://er.riteh.hr/index.php/ER/index

لینک تامسون رویترز: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi

رتبه علمی : ISI & Scopus

هزینه (لحاظ شدن تخفیف برای مقالات پذیرفته شده در کنفرانس): 200 دلار

-------------------------------------------------

3.

نام : Journal of Engineering and Technological Sciences

کشور : اندونزی

لینک وبسایت ژورنال : http://journals.itb.ac.id/index.php/jets/issue/view/518

لینک اسکاپوس : http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100265049&tip=sid&exact=no

رتبه علمی : ISI & Scopus

هزینه (لحاظ شدن تخفیف برای مقالات پذیرفته شده در کنفرانس) : 100 دلار

---------------------------------------------------------------------

4.

نام : Transylavanian Review

کشور : رومانی

لینک وب سایت ژورنال :  http://transylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/index

لینک اسکاپوس (ضریب تاثیر : 0.1): http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19600161821&tip=sid

لینک تامسون رویترز (ضریب تاثیر : 0.30) :  http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=TRANSYLVANIAN%20REVIEW%20OF%20ADMINISTRATIVE%20SCIENCES

رتبه علمی : ISI & Scopus

هزینه (لحاظ شدن تخفیف برای مقالات پذیرفته شده در کنفرانس) : 300 دلار

---------------------------------------------------------------------

5.

 نام : Emerging Science Journal

Previous Title: Italian Journal of Sience and Engineering

کشور : ایتالیا

لینک وب سایت ژورنال : http://ijournalse.org/index.php/IJSE

 رتبه علمی : ژورنال پژوهشی انگلیسی زبان

 هزینه (لحاظ شدن تخفیف برای مقالات پذیرفته شده در کنفرانس) : 50 دلار

----------------------------------------------------------------------