دسترسی سریع

 

3

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1396/10/27
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/10/23
پوستر همایش
Poster
کمیته علمی

کمیته اجرایی کنفرانس :

 

 

دبیر علمی کنفرانس :

جناب آقای دکتر محسن گرامی، دانشیار، دانشکده پست و مخابرات ایران، تهران

دبیر اجرایی کنفرانس :

جناب آقای دکتر محمد رضا مشکانی، استادیار، دانشگاه شهید رجایی شیراز، شیراز

امور اداری کنفرانس :

سرکار خانم معصومه بذرافشان

امور رایانه و استخراج مقالات :

جناب آقای شهریار ملک پور

مدیر هماهنگی های علمی دانشگاه ها :

جناب آقای مهندس سید مرتضی مقیمی

 

 

کمیته علمی :

 

ناب آقای دکتر محسن گرامی، دانشیار، دانشکده پست و مخابرات ایران، تهران

جناب آقای دکتر احمت دوگان، دانشیار، دانشگاه فنی ییلدیز، ترکیه

 خانم دکتر سمیه عسکرپور دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان

جناب آقای دکتر تای وی هانگ، دانشیار، دانشگاه شی چین، تایوان

جناب آقای دکتر ویلیام هارست، استادیار، دانشگاه جان موریس لیورپول، انگلستان

جناب آقای دکتر جینگ هیوون کین، استادیار، دانشگاه علم و تکنولوژی چوسان، کره جنوبی

جناب آقای دکتر امیر مسعود سعداوی، استادیار، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

جناب آقای دکتر مهدی رضوانی توکل دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 

جناب آقای دکتر غلام عباس پرهیزگار، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، بهشهر

جناب آقای دکتر شهپر سعیدی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

 سرکارخانم دکتر فرزانه محمدپور فارغ التحصیل دانشگاه سیتان وبلوچستان

سرکار خانم دکتر سونیا ابراهیمی، استادیار، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد مشهد، مشهد

جناب آقای دکتر محمد جواد وفادار، استادیار، دانشگاه پلی تکنیک شاهرود، شاهرود

جناب آقای دکتر سید فرهاد موسوی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

جناب آقای دکتر سجاد کوهمره اسدی، استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان

جناب آقای دکتر شهریار قربانی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب، بندرعباس

سرکار خانم دکتر مائده کاشمری، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز

جناب آقای دکتر محسن رضایی، استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

جناب آقای دکتر نوید بیاتی، استادیار، دانشگاه آلبورگ، آلبورگ، دانمارک

جناب آقای دکتر محمد خوانساری، استادیار، دانشگاه کوپوتنسه مادرید، مادرید، اسپانیا

جناب آقای دکتر احسان کیانفر، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک

جناب آقای دکتر مهدی آرزومندی، استادیار، دانشگاه شهاب دانش، قم

ناب آقای دکتر علی بستانی، استادیار، دانشگاه آمریکایی خاورمیانه کویت، کویت

ناب آقای دکتر رضا دشتی، استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

جناب آقای دکتر سید احمدرضا افسری، استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان

جناب آقای دکتر داوود ظریفی، استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان

جناب آقای دکتر پیام پزشکی، استادیار، دانشگاه اتاوا، اتاوا، کانادا

جناب آقای دکتر محمد زین آغاجی، استادیار، دانشگاه اتاوا، اتاوا، کانادا

ناب آقای دکتر حمیدرضا شیرخانی، استادیار، دانشگاه کارلتون، اتاوا، کانادا

جناب آقای دکتر ایمان فردوسیان، استادیار، دانشگاه مینهو، پرتغال

جناب آقای مهندس عبدالله کبودی، مربی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

جناب آقای مهندس مجتبی حیدرزاده، مربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

جناب آقای مهندس علی قره آقاجی، مربی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

جناب آقای مهندس مهدی فلاح، مربی، دانشگاه خوارزمی، تهران

جناب آقای مهندس امیرحسین بلوریان، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد

جناب آقای مهندس محمدحسین عارف، مربی، دانشگاه شهاب دانش، قم

جناب آقای مهندس روح الله عبداللهی، مربی، دانشگاه شهاب دانش، قم

رکار خانم مهندس هانیه حاجی پور، مربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی، مربی، دانشگاه شهاب دانش، قم

سرکار خانم مهندس مهتاب صنعتی، مربی، دانشگاه گیلان، رشت

سرکار خانم مهندس پرنا پارساپور مقدم، مربی، دانشگاه اتاوا، کانادا

جناب آقای مهندس محمد قیصری، مربی، دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران، دانشگاه پیام نور تهران، تهران