اطلاعات کلی کنفرانس
1396/09/11

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند که تا سه نفر از نویسندگان گواهینامه صادر می گردد.