اعلام حمایت علمی انجمن علمی انرژی بادی ایران از کنفرانس
1396/10/03

انجمن علمی انرژی بادی ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس ICIEC2017 پیوست.

لینک حمایت از کنفرانس در وب سایت انجمن علمی انرژی بادی ایران :

http://irwea.org/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7127