پیوستن دانشگاه ایوان کی به جمع حامیان علمی کنفرانس
1396/09/29

اعلام حمایت علمی دانشگاه ایوان کی از ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی مالزی.