پیوستن انجمن علمی تخصصی مهندسی شیمی به جمع حامیان علمی کنفرانس
1396/09/29

انجمن علمی تخصصی مهندسی شیمی در سال 1393 تاسیس گردیده است و سالانه خدمات بی شماری را به دانشجویان، متخصصان و علاقه مندان مهندسی شیمی، پلمیر و دیگر رشته های مرتبط از قبیل اطلاع رسانی کنفرانس ها و سمینارهای مرتبط با رشته شیمی، ارائه نرم افزارهای کاربردی شیمی و مهندسی شیمی، انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه شیمی ارائه می دهد.

لینک دسترسی به وب سایت انجمن علمی تخصصی مهندسی شیمی :

http://sutche.com/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88/