پیوستن دکتر مهدی آرزومندی برنده جایزه انجمن مهندسین عمران آمریکا به جمع اعضای کمیته علمی کنفرانس
1396/09/12

طرح ایشان که در سال 2014 میلادی برنده جایزه انجمن مهندسین عمران آمریکا شد تز مقطع دکتری ایشان با عنوان "استفاده از خاکستر بادی در بتن" است.

این محقق ایرانی از سال 1396 با مرتبه علمی استادیاری به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهاب دانش قم درآمدند. وی هم اکنون عضو کمیته داوری ژورنال مهندسی سازه انتشارات الزویر نیز هستند.

در ذیل لینک پروفایل گوگل اسکولار ایشان قرار داده شده است :

:Google Scholar Profile

 https://scholar.google.com/citations?user=xCy-f0QAAAAJ&hl=en