نمایه سازی تمامی مقالات کنفرانس در پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا) و کنسرسیوم محتوای ملی
1396/09/09

نمایه شدن تمامی مقالات کنفرانس در سایت سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی.